Fagunivers

I SUS har vi viden i højsædet. Det betyder, at vi involverer os aktivt i at skabe større lighed i viden ved at involvere forskellige videnskilder: Både de mennesker, det handler om, og kilder fra praksis og forskning. Vi bestræber os også på dokumentere vores arbejde, virksomme indsatser og deler meget gerne viden med andre. Få inspiration, indsigter og redskaber her i vores fagunivers.

Fagartikler

Aktuelle publikationer

Inspiration til dig, der vil forandre

Unge som erfaringseksperter

Unge som erfaringseksperter

I dette inspirationshæfte kan du læse om at skabe gode rammer for brugerindflydelse – og konkret: ungeindflydelse. De unge her er en gruppe tidligere anbragte unge, som har samskabt viden. Men metoderne kan bruges af alle, der vil arbejde med unge som erfaringseksperter.

Læs mere
Når børn evaluerer

Når børn evaluerer

SUS har udviklet et evalueringskit, som er baseret på, at børn skal inddrages, når vi evaluerer tilbud til børn. Kittet er udviklet til tilbuddet Skolens Venner – men alle, der gerne vil involvere børn og børns perspektiv i en evaluering, kan finde inspiration og gode tips.

Læs mere
Lille ø, stor forandring

Lille ø, stor forandring

Kan man rykke grundlæggende på chanceulighed og sårbarhed i et helt samfund – ved at rette blikket mod de mindste borgere og deres familier? Det er ambitionen for storskalaprogrammet De små børns Bornholm. Lyttelabs, et civilsamfund, der aktivt involverer sig, og masser af initiativer tegner godt.

Læs mere