Publikationer

  • Udgivelse

Læringsopsamling: Netværk der bærer

Netværk der bærer har i tre år udviklet løsninger, som styrker anbragte børn og unges blivende netværk og relationer under anbringelsen – i et unikt samarbejde mellem tidligere og nuværende anbragte unge, børne- og ungehjem og mange flere. I denne erfaringsopsamling bringer vi erfaringerne og læringen videre.

Forfattere Signe Groth Andersson og Simon Hjortnæs Haugegaard

Udgivelsesår 2024

Antal sider 51

Projektet At skabe netværk, fællesskab og deltagelse for og med anbragte unge, også kaldet Netværk der bærer, begyndte i efteråret 2021 og løber frem til udgangen af 2024. Projektets formål er sammen med tidligere og nuværende anbragte unge at udvikle løsninger, som kan bidrage til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer under anbringelsen, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere sig i deres eget hjem og i unge- og voksenlivet efter anbringelsen.

I arbejdet med at styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen har det vist sig, at det ikke blot handler om at implementere løsninger i form af nye arbejdsgange og redskaber. Det handler også om en ændring i det pædagogiske mindset. I processen med at udvikle og afprøve løsninger er der således vokset et nyt mindset frem blandt de involverede medarbejdere. Det nye mindset indebærer, at børne- og ungehjemmene i langt højere grad end tidligere tænker netværk og relationer ind i den pædagogiske praksis i hverdagen, og at arbejdet med relationer og netværk i langt højere grad tager afsæt i barnets perspektiv.

Denne læringsopsamling bringer erfaringerne og læringen sammen fra de processer, der har været medvirkende til at forandre medarbejdernes mindset og derigennem har skabt grobund for at udvikle en bedre praksis omkring netværk og relationer på de syv deltagende børne- og ungehjem. På den måde samler rapporten viden, som er vigtig i spredningen af projektets løsninger til andre børne- og ungehjem.

Bag Netværk der bærer står syv børne- og ungehjem, hovedorganisationerne LIVSVÆRK, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, KFUM’s Sociale Arbejde og Københavns Kommune, De Anbragtes Vilkår, Egmont Fonden og SUS – Socialt Udviklingscenter.