Persondata og cookies

SUS indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores services og funktioner på hjemmesiderne, interagerer med vores sider og profiler på sociale medier, deltager i vores arrangementer, indgår i samarbejde med eller er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger SUS’ hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger, og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig nyhedsbreve eller arrangementer eller foretager køb på vores hjemmesider, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter eller i aftalte konsulentopgaver, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på socialområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere, vi samarbejder om og med, som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, fagforening, seksuelle forhold eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Nyhedsbreve
Hvis du abonnerer på nyhedsbreve fra SUS eller fra et af vores projekter, indsamler og behandler vi dit navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål. Vi anvender tredjeparts-løsningen MailChimp til at sende nyhedsbreve, og de vil få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Tilmeldinger til arrangementer eller køb af udgivelser
Hvis du tilmelder dig arrangementer eller køber udgivelser via vores hjemmesider, indsamler og behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, adresse og evt. organisation. I forbindelse med køb videregiver vi dine oplysninger til tredjeparten NETS A/S for at vi kan gennemføre betalingen.

Surveys
Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra SUS, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, etnisk oprindelse eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål, og du vil blive bedt om samtykke på forhånd. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx SurveyXact, og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger
Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler dem mhp. en evt. ansættelse. Ansøgninger ifm. et stillingsopslag gemmes op til tre måneder efter stillingen er besat. Uopfordrede ansøgninger gemmes i seks måneder, hvis ansøger giver specifikt samtykke til det.

Samarbejde
Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med en opgave eller i et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor dine kontaktoplysninger som fx navn, arbejdssted, e-mailadresse og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på socialområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, etnisk oprindelse eller biometriske data om borgere, og vi vil her altid bede om et specifikt samtykke.

Foto og videooptagelser
Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores virke, opgaver og projekter. Vi følger de gældende regler og vejledninger fra Datatilsynet. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilder dig, ligesom vi vil bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Hvis vi tager foto eller optager video på steder og begivenheder med mange mennesker samlet, vil vi altid oplyse om det, og du har ret til at bede om at få materialet fjernet, hvis du ikke ønsker at optræde på det- Nogle gange benytter vi også professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller video til brug i fx udgivelser, videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke, før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata
Når du bruger SUS’ hjemmesider eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre dem og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmesider og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmesider eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, hos vores tredjeparts hostingfirma i Danmark, hos vores nyhedsbrevudbyder MailChimp på sociale medietjenester (LinkedIn, Facebook, YouTube, Vimeo og Podbean) samt i Microsoft Office, der håndterer vores e-mails.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, varierer, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Nyhedsbreve
Dit navn og e-mailadresse behandler vi, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.
Slettes: Ved afmelding.

Tilmeldinger og køb
Ved tilmeldinger til arrangementer eller køb af udgivelser gemmer vi dine personoplysninger og transaktionsdata.
Slettes: Efter 5 år.

Surveys
Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger
Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares 3 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares seks måneder ved specifikt samtykke.

Samarbejde med SUS
Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med SUS, herunder e-mails.
Slettes: 3 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata
Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre eventuelle sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og dine persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og Datatilsynet.

Hvordan får du adgang til de oplysninger vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i dem.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre vi er forpligtet til at fortsætte behandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger medmindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevare dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor. Vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af politikken op på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version af privatlivspolitikken her.

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

SUS – Socialt Udviklingscenter
Nørre Farimagsgade 13
1364 København K
tlf. 3393 4450
sus@sus.dk

Opdateret 30. marts 2022