Publikationer

  • Udgivelse

Netværk der bærer – inspirationskatalog

Hvordan kan børne- og ungehjem styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen og i forbindelse med fraflytning? Det giver denne publikation et bud på. Løsningerne er udviklet og afprøvet af medarbejdere og forstandere på syv børne- og ungehjem i samarbejde med nuværende og tidligere anbragte unge.

Forfattere Signe Groth Andersson og Molise Moesgaard Nørskov

Udgivelsesår 2024

Antal sider 44

Dette inspirationskatalog giver et bud på, hvordan børne- og ungehjem kan styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen og i forbindelse med fraflytning. Inspirationskataloget peger på fire vigtige områder i arbejdet med at styrke anbragte børn og unges netværk og kommer med 16 konkrete bud på, hvordan det kan se ud i praksis.

De løsninger, som beskrives i kataloget, er udviklet og afprøvet af medarbejdere og forstandere på syv børne- og ungehjem i samarbejde med nuværende og tidligere anbragte unge fra de enkelte steder. Det er de unge, der har peget på, hvad der er brug for at arbejde med for at styrke netværket under anbringelsen, og de har også været med til at afprøve løsningerne. Udviklingsarbejdet er sket som en del af projektet ”At skabe netværk fællesskab og deltagelse for og med anbragte unge”, også kaldet ”Netværk der bærer.”

Inspirationskataloget beskriver også et skift i mindset, som det er nødvendigt at arbejde med for at lykkes med at skabe en pædagogisk praksis, der styrker børnenes netværk og relationer under anbringelsen. Et mindsetskifte, som ifølge medarbejderne er opstået som følge af det tætte samarbejde med de unge om både forståelsen af udfordringen og formuleringen og afprøvningen af løsninger.