Vores arbejde


At skabe netværk, fællesskab og deltagelse for og sammen med anbragte unge

Støtte til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere eget hjem

Mange unge med anbringelsesbaggrund står i sårbare situationer, når de forlader deres anbringelseshjem for at stå på egne ben. Det skyldes blandt andet, at de ofte mangler et stærkt netværk, der kan støtte op om dem.

Dette projekt har til formål at udvikle redskaber, tilgange og modeller, som kan bidrage til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere eget hjem.

Projektet er et samarbejde mellem SUS, De Anbragtes Vilkår og seks opholdssteder under organisationerne LIVSVÆRK, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk Børneforsorg og Københavns Kommune.

I gennem hele projektet udgør nuværende og tidligere anbragte børn og unges erfaringer et centralt omdrejningspunkt.

Fire faser

I projektets første fase nedsættes et undersøgelsesteam bestående af medarbejdere fra SUS og tidligere anbragte unge fra De Anbragtes Vilkår. Undersøgelsesteamet gennemfører besøg på de seks opholdssteder. Formålet er at indsamle viden om de unge og deres oplevelse af deres netværk samt om opholdsstedernes måde at arbejde med dette på.

Den indsamlede viden skal bruges som afsæt for udvikling af ideer i projektets anden fase, hvor både nuværende og tidligere anbragte unge og medarbejdere fra opholdsstederne inviteres til udviklingssprint og efterfølgende kvalificeringsworkshop. Her bidrager deltagerne i udviklingen og udvælgelsen af ideer til, hvordan opholdsstederne kan styrke børn og unges netværk.

Når ideerne er udviklet og kvalificeret, afprøves de i tredje fase på opholdsstederne. Under afprøvningen justeres tiltagene løbende, inden de tiltag, der har vist sig mest virkningsfulde, spredes til andre opholdssteder i projektets sidste fase.

Se film om projektet

Læs nyheder og omtale af projektet

Netvæk der bærer i medierne

Et gæsteværelse til anbragte unge på anbringelseshjemmet?

Et gæsteværelse til anbragte unge på anbringelseshjemmet?

Anbragte unge mangler netværk til at holde hånden under dem, når de skal stå på egne ben. Vi, personalet på anbringelseshjemmene, og de unge selv gør nu noget ved det.

Kronik i Socialpædagogen
Brug Barnets Lov til at efterse anbringelsesområdet

Brug Barnets Lov til at efterse anbringelsesområdet

Det er behov for en modernisering af anbringelsesområdets lovgivning, og det er oplagt at se nærmere på, når politikerne om lidt skal behandle Barnets Lov i Folketinget.

Debatindlæg i Altinget
Potentiale for styrket netværk for unge anbragte

Potentiale for styrket netværk for unge anbragte

Overgangen fra ung til voksen er langt fra altid nem for anbragte unge, der fylder 18 og skal fraflytte deres opholdssted. De mangler ofte sociale relationer ved overgangen til egen bolig.

Artikel i Gi' LOS
Periode: 2021-2024
Finansieret af: Egmont Fonden
Samarbejdspartner: De Anbragtes Vilkår, LIVSVÆRK, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk Børneforsorg og Københavns Kommune
SUS' rolle: SUS uddanner tidligere anbragte unge til at indgå i undersøgelsesteam, organiserer og gennemfører undersøgelsesbesøg på opholdssteder, faciliterer udviklingssprint og kvalificeringsworkshop og bidrager løbende med sparring, indsamling af viden og afholdelse af læringsloops. SUS står desuden for projektets evaluering og formidling.
Social innovationInvolvering

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk