Publikationer

  • Udgivelse

Mærk Jobbet: Erfaringer, resultater og læring

Mærk Jobbet har i perioden 2021 til 2023 afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Denne publikation samler erfaringer, resultater og læring fra projektet.

Forfattere Simon Hjortnæs Haugegaard og Malene Steiniche Kjær

Udgivelsesår 2024

Antal sider 52

Mærk Jobbet har i perioden 2021 til 2023 afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Fundamentet for modellen var et unikt partnerskab bestående af Poul Due Jensens Fond, FlexFabrikken, håndboldklubber fra Kvindeligaen med Divisionsforeningen i ryggen og en række lokale jobcentre. Flexfabrikken var projektejere og -ledere.

Modellen havde til formål at etablere lokale samarbejder mellem kommunale jobcentre,

Flexfabrikken og kvindeligahåndboldklubber. Jobcentrene havde til opgave at visitere 10-15 unge til et 12-ugers kursusforløb faciliteret af FlexFabrikken i den lokale håndboldklubs lokaler. Kursusforløbets formål var at gøre de unge klar til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Sideløbende med kurset blev der arbejdet på at skabe jobåbninger i håndboldklubbens netværk af virksomhedssponsorer. Hvis der kunne skabes jobåbninger, der passede til en af de unges ressourcer, interesser og ønsker, blev der arbejdet på at matche den unge med jobåbningen.

Denne publikation samler erfaringer, resultater og læring fra projektet.