Publikationer

  • Udgivelse

Vi gør det sammen! Brugerinddragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold

Arbejdspladser, bo- og beskæftigelsestilbud og jobcenter fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i at forebygge konflikter og vold.

Forfattere Birgitte Bækgaard Brasch, Karen Pedersen og Freja Moltke

Udgivelsesår 2015

Antal sider 35

11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og 1 jobcenter – fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i at forebygge konflikter og vold.