Publikationer

  • Udgivelse

Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.

Udgivelsesår 2014

Antal sider 32

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.

I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der trin for trin beskriver, hvordan man som kommune kan arbejde med fremskudt sagsbehandling:
Fremskudt sagsbehandling – arbejdsgang og redskaber