Publikationer

  • Udgivelse

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende.

Forfattere Signe Groth Andersson, Susanne Holm og Tina Hjulmann Meldgaard

Udgivelsesår 2015

Antal sider 41

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholder

  • en introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerinddragelse
  • en gennemgang af lovens rammer for arbejdet med brugerindflydelse og selvbestemmelse
  • cases og refleksionsøvelser
  • eksempler på, hvordan sociale tilbud arbejder med brugerindflydelse i praksis.