Publikationer

  • Udgivelse

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Temahæftet sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med fokus på den enkelte medarbejder, i personalegruppen, i ledelsen og hele organisationen.

Forfattere Hans Old Jensen

Udgivelsesår 2016

Antal sider 32

Temahæftet sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med fokus på den enkelte medarbejder, i personalegruppen, i ledelsen og hele organisationen.

Hent også de supplerende tjeklister til arbejdet med robusthed på arbejdspladsen.