Publikationer

  • Udgivelse

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse.

Forfattere Elisabeth Mamsen og Tina Hjulmann Meldgaard

Udgivelsesår 2015

Antal sider 10

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:
• At få et overblik over eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse
• At indkredse nogle områder på hvilke øget brugerindflydelse kan forventes at have effekt.
På baggrund af litteraturstudie og interviews er identificeret 4 overordnede tendenser i den viden, der eksisterer om effekt af brugerindflydelse, samt 7 forandringsområder, som øget brugerindflydelse kan forventes at have en effekt på.