Publikationer

  • Udgivelse

Fællesskabende arbejde i den sociale indsats for unge

Erfaringsopsamling på tværs af fem kommuner, der arbejder med at lade bolig, støtte og fællesskaber gå hånd i hånd for at hjælpe unge i eller i risiko for hjemløshed ind i mere stabile ungdomsliv og almene ungdomsfællesskaber.

Forfattere Signe Groth Andersson

Udgivelsesår 2024

Antal sider 58

Denne erfaringsopsamling handler om et projekt på tværs af fem kommuner, der med udgangspunkt i ud fra Housing First-tilgangen og på forskellig vis arbejder med at lade bolig, støtte og fællesskaber gå hånd i hånd for at hjælpe unge i eller i risiko for hjemløshed ind i mere stabile ungdomsliv og almene ungdomsfællesskaber.

Erfaringsopsamlingen stiller skarpt på den del af indsatsen, der handler om at etablere og bygge bro til inkluderende aktiviteter og fællesskaber, både i det helt nære boligmiljø og i lokalsamfundet – kulturhuse, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og så videre.