Vores arbejde


Vejledere i voldsforebyggelse

28 særlige ressourcepersoner sætter fokus på voldsforebyggelse på ældreområdet i Holbæk.

Sammen med HR- og Arbejdsmiljø-afdelingen i Holbæk Kommune har SUS uddannet 28 ledere, arbejdsmiljø­repræsen­tanter, tillids­repræsen­tanter og nøglepersoner fra kommunens hjemmepleje og plejecentre som vejledere i forebyggelse af vold.

Vejlederne har fået fem dages intensiv undervisning i risikovurdering, retningslinjer for forebyggelse, regler for magtanvendelse, hensynsfuld nødværge mv. Emner, som var målrettet udfordringer i hjemme­plejen og på pleje­centrene.

Lokale ressourcepersoner

Vejlederne er ressourcepersoner på deres arbejdspladser. De skal have fokus på forebyggelse, retningslinjer og procedurer, sørge for at voldsepisoder bliver registreret og at arbejdspladsen har en kriseplan.

For at holde løbende fokus på vejledernes rolle er der etableret et netværk, som HR og Arbejdsmiljø understøtter. Her kan vejlederne mødes og udveksle erfaringer, sætte fokus på det, der er svært, og få sparring og ny viden.

Periode: Marts - maj 2016
Finansieret af: Holbæk Kommune
SUS' rolle: Undervisningsforløb