Vores arbejde


Vejledere i voldsforebyggelse

28 særlige ressourcepersoner sætter fokus på voldsforebyggelse på ældreområdet i Holbæk.

Sammen med HR- og Arbejdsmiljø-afdelingen i Holbæk Kommune har SUS uddannet 28 ledere, arbejdsmiljø­repræsen­tanter, tillids­repræsen­tanter og nøglepersoner fra kommunens hjemmepleje og plejecentre som vejledere i forebyggelse af vold.

Vejlederne har fået fem dages intensiv undervisning i risikovurdering, retningslinjer for forebyggelse, regler for magtanvendelse, hensynsfuld nødværge mv. Emner, som var målrettet udfordringer i hjemme­plejen og på pleje­centrene.

Lokale ressourcepersoner

Vejlederne er ressourcepersoner på deres arbejdspladser. De skal have fokus på forebyggelse, retningslinjer og procedurer, sørge for at voldsepisoder bliver registreret og at arbejdspladsen har en kriseplan.

For at holde løbende fokus på vejledernes rolle er der etableret et netværk, som HR og Arbejdsmiljø understøtter. Her kan vejlederne mødes og udveksle erfaringer, sætte fokus på det, der er svært, og få sparring og ny viden.

Periode: Marts - maj 2016
Finansieret af: Holbæk Kommune
SUS' rolle: Undervisningsforløb

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk