Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  

Jeg er optaget af at skabe udvikling og opbyggende processer for både mennesker og organisationer og af at formidle viden fra forskning og god praksis til praktikere; skriftligt, mundtligt og via film, spil, podcast m.m. Mine specialer er:

  • Forebyggelse af konflikter og vold, bl.a. i Vold som Udtryksform, hvor jeg er programleder og arbejder med at udvikle indsatser, der understøtter medarbejdere og ledere i at skabe trivsel for borgere og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere. En stor del af indsatsen består af udviklingsprocesser med ledere, medarbejdere, borgere og pårørende. Test og afprøvning i praksis og formidling af viden fra udviklingsarbejdet.
  • Innovativ evaluering, hvor evalueringen er rettet mod at skabe læring og bidrage til organisatorisk udvikling ved at give viden om og velunderbyggede forklaringer på, hvad der er meningsfuldt at beslutte og igangsætte for at kunne udvikle projektet, indsatsen eller organisationen i den retning, der ønskes.
  • Indsatser, som involverer både social- og sundhedsområdet, fx psykiatri- og misbrugsområdet eller når mennesker har både udviklingshandicap og demens. Det kræver bl.a. koordinering på tværs af systemer og involvering af flere fagligheder. En god mulighed er at tage udgangspunkt i borgerens behov og perspektiver, når udfordringer skal afdækkes og indsatserne udvikles.

Baggrund

Jeg er cand.comm. i kommunikation og pædagogik fra Roskilde Universitet og uddannet sygeplejerske. Desuden er jeg konfliktmægler (CFK), har en systemisk/narrativ konsulentuddannelse (Dispuk) og har en diplomuddannelse i Innovativ Evaluering (Ineva/UCC). Jeg har været konsulent i 20 år og arbejdet i SUS siden 2010.

Når jeg ikke er i SUS …

… er jeg sikkert i gang med en god bog, er ude at cykle eller gå en lang tur i naturskønne områder eller er ved at lave lækker mad til familie og venner. Jeg elsker også det årlige gensyn med Roskilde Festival, weekendture med min mand, vores voksne børn og skønne børnebørn. Jeg rejser også jævnligt til varmere himmelstrøg og tager på skiferie i Norge.