Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  

Jeg er så heldig at have fået muligheden for at arbejde to dage om ugen i SUS med innovative indsatser, der særligt har fokus på nye veje til, at unge i udsatte positioner finder en vej til uddannelse og job. Jeg arbejder med projekterne Kollektive Ungebudgetter, Vindmøllen og Opgang til opgang.

Jeg er optaget af, hvordan vi kan få forskellige typer af viden i spil med henblik på at udvikle og afprøve indsatser, så borgere i udsatte positioner i højere grad bliver mødt af nogle strukturer, tilbud og rammer, der kan hjælpe dem på – for dem – rette vej. Her må den erfaring og viden, som borgerne har, vægte højt. Særligt værdifuldt bliver det, når dette bliver koblet med andre typer af erfaring og viden og omsat til mindre eksperimenter til gavn for den enkelte og for det fælles.

Når jeg ikke arbejder i SUS, arbejder jeg i Silkeborg Kommune som projektleder af tværgående sundheds- og sociale indsatser.

Baggrund

Jeg er uddannet KaosPilot fra Aarhus og har således en grunduddannelse i projekt- og procesledelse med fokus på kreative løsninger. Derudover har jeg en Master i idræt og velfærd fra Københavns Universitet.

Jeg har arbejdet i KaosManagement, i DGI, og har siden 2008 arbejdet i Silkeborg Kommune. Igennem dette arbejde sidder jeg i Sund By Netværkets bestyrelse.

Når jeg ikke er i SUS…

… er jeg at finde i den smukke natur i Søhøjlandet, hvor jeg vandrer rundt om søerne og en gang imellem kan jeg også findes på søerne på en SUP. Gerne med min mand og mine teenagepiger, når de kan lokkes. Jeg værner om mine nærmeste venner og familie og elsker at bruge tid med dem derhjemme eller i forbindelse med kulturoplevelser.