Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  

Jeg arbejder særligt med opgaver, som har fokus på brugerinvolvering, og på hvordan erfaringsbaseret viden kan skabes og positioneres, så den bliver afsæt for formulering af bedre sociale indsatser.

Jeg er optaget af at styrke udsatte borgeres adgang til meningsfulde fællesskaber, forbedre samarbejdet mellem borgere og medarbejdere og skabe sammenhængende sociale indsatser med afsæt i borgerens perspektiv. Det arbejder jeg med både i form af metodeudvikling og -afprøvning, samt vidensudvikling og evaluering.

Jeg er desuden en del af SUS’ mangeårige program Vold som Udtryksform. Her arbejder jeg med både udvikling, formidling og undervisning i forhold til forebyggelse af voldsomme episoder og voldsomhed i mødet mellem borgere og medarbejdere. Med fokus på samspillet mellem borgertrivsel og godt arbejdsmiljø.

Baggrund

Jeg har en Master of Science in Social Work fra Lund Universitet 2013. Jeg er desuden uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole København og har tidligere arbejdet som socialrådgiver på beskæftigelsesområdet og været frivillig i Livslinjens telefonrådgivning. Jeg har været ansat i SUS siden februar 2012.

Når jeg ikke er i SUS …

… med to små børn finder jeg for tiden mening i de lokale fælleskaber, der er i min familie, i ”hente-bringe-situationer” (børnehave og vuggestue), og i madklubben i vores andelsforening. Jeg bygger Lego, lægger tøj sammen, laver perleplader, tæller til ti (også i overført betydning), drikker et godt glas vin og går tidligt i seng. Mens jeg lover mig selv at skabe mere tid til også at vinterbade, gå til yoga, sætte båden i stand og gå ud og spise med gamle venner