Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  

Jeg er optaget af, hvordan vi sammen kan skabe bæredygtige sociale forandringer. Forandringer, som styrker livskvalitet, meningsfulde fællesskaber, handlekraft og indflydelse på eget liv, når vi som mennesker havner i sårbare og udsatte positioner.

Jeg er bl.a. inspireret af relationel velfærd, af den narrative og systemiske tilgang og øver mig i at lytte, (for)undres og forstyrre tilpas – gerne med tuschen i hånden og ved hjælp af billeder og metaforer.

I SUS arbejder jeg bl.a. med, hvordan vi kan skabe rum for og systematik til at arbejde med sociale udfordringer og deres mulige løsninger, hvis vi ikke bare skal gøre det, som vi plejer. Det gør jeg fx på børne- og ungeområdet og i programmet Vold som Udtryksform, hvor vi undersøger og formidler, hvordan voldsomme episoder på arbejdspladser – imellem borgere og medarbejdere – kan forebygges og håndteres.

Baggrund

Jeg er uddannet Mag. art i etnografi og socialantropologi og har været ansat i SUS siden 2019. Inden SUS har jeg bl.a. arbejdet med det rummelige arbejdsmarked (CABI), integration og udvikling af sociale mentorskaber (KVINFO’s mentornetværk) og med udvikling og understøttelse af medarbejdere, ledelse, politikere og sociale indsatser på det kommunale område.

Når jeg ikke er i SUS…

… øver jeg mig – uden større succes – i at lave ingenting. Alternativt skriver jeg lister over alt det, som jeg burde få gjort, vandrer rundt i Danmarks vandkant, plejer min teaterafhængighed, nyder familie og venners selskab eller min ikke helt selvvalgte biodiverse have. Alt sammen imens jeg kæmper den umulige kamp for ikke at fremstå som en alt for cringe mor til to teenagere…