Vores arbejde


Opgang til opgang – ny beskæftigelsesindsats i Aarhus

Kommunen skal tættere på de udsatte familier i Gellerup. Projekt Opgang til Opgang er en nyskabende familie- og beskæftigelsesindsats, der for alvor tager livtag med mange familiers langvarige ledighed og mistrivsel.

Opgang til Opgang er et 4-årigt udviklingsprojekt i Aarhus Kommune. Projektet består i at udvikle en nyskabende helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats over for 62 udsatte familier (i alt 288 børn, unge og voksne) i Gellerup. Indsatsen arbejder målrettet for at give ledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse og fritidsjob og forbedre familiernes generelle trivsel, sundhed og fremtidige livsmuligheder. Og selvom den endelige evalueringsrapport først udkommer i sommeren 2023, så er erfaringerne lovende.

Metoden går grundlæggende ud på, at medarbejdere bruger tid på at opbygge en så tillidsfuld relation til familierne, at de efterhånden åbner op, fortæller om deres ønsker og håb for fremtiden og begynder at forholde sig til de grundlæggende udfordringer, de står overfor. Det er ikke normen at se på en families samlede situation, når en langtidsledig forælder skal i arbejde. Men ved hjælp af et helhedsorienteret og tværfagligt fokus på hele familien, kan der tages hånd om de sociale og familiemæssige problemer, der ellers ofte spænder ben for en vellykket beskæftigelsesindsats.

Omstillingen kræver en stor fælles indsats fra medarbejdere og ledere på tværs af magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Opgang til Opgang er formentlig et af de mest radikale tværfaglige indsatser, der har været igangsat i nyere tid. 10 fuldtidsmedarbejdere fra beskæftigelsesområdet,  social- og familieområdet, sundhed, børn&unge, samt fritidsområdet arbejder sammen i et lokalt placeret kontor i Gellerup, under ledelse af en fuldtidsansat teamleder – og med sparring og rådgivning fra SUS. Til sammen har teamet myndighedsbeføjelser på alle forvaltningsområder og har derfor mulighed for at hjælpe familien med stort set alt det, de har brug for.

Se film om projektet

Læs evalueringsrapporter

Læs artikler om projektet

Periode: Februar 2019 - juni 2023
Finansieret af: Den A.P. Møllerske Støttefond
Samarbejdspartner: Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, Aarhus Universitet m.fl.
SUS' rolle: Rådgivning, sparring og processtøtte til ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune. Kvalitativ procesevaluering, der bidrager til løbende metodeudvikling og tilpasning. Endelig metodebeskrivelse til inspiration for andre.
Social innovationRelationel velfærd

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Projektleder Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk