Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  

Fokus i mine opgaver og tilgang er sammen med brugere (borgere), fagfolk og forskere at skabe viden om udfordringer for børn, unge og voksne i udsatte positioner. Og at afdække samt udvikle indsatser, der kan løse disse udfordringer, så flere udsatte får bedre liv.

Mine specialer er

Social innovation, dvs. at udvikle, modne og implementere (nye) indsatser, der skaber social værdi, som kan dokumenteres.
Relationel koordinering og samarbejde på tværs af forvaltninger og sektorer og med brugere samt civilsamfund. Min erfaring er, at den reelle værdi skabes i dette samspil.
Datadreven refleksion over praksis, der skaber læring og forbedring af indsats. Data kan både være kvalitative (observationer, udsagn m.m.) og kvantitative via gode og meningsfulde måleredskaber (fx FIT, WHO-5).

Jeg hjælper ledere og politikere med at styre og lede den kompleksitet, der er på velfærdsområderne. Og jeg understøtter medarbejdere i myndigheds- og udførende positioner i at udføre deres kerneopgaver med fokus på læring og faglig udvikling samt trivsel.

BAGGRUND

Jeg er uddannet cand.merc.(fil.) – filosofi på CBS – hvor jeg har dyrket disciplinen: at forstå vores komplekse verden og omsætte store tanker og ideer i praksis. Jeg har arbejdet i 14 år som konsulent, hvor jeg har rådgivet ministerier, styrelser og kommuner samt andre organisationer i forhold til udvikling af socialområdet. Kommer senest fra en programlederstilling i en kommune, hvor jeg bl.a. har implementeret et stort velfærdsudviklingsprogram, som har skabt bedre sammenhængende borgerforløb for kommunens udsatte borgere.

NÅR JEG IKKE ER I SUS …

… findes jeg typisk i vores dejlige have med jord under neglene eller med en skruemaskine i gang med at snedkerere et møbel eller et orangeri. Jeg nyder samværet med min dejlige kone og børn, ture i skoven og til storbyer og ikke mindst en god gang fodbold, hvis der ikke lige er en god serie eller film.