Publikationer

  • Udgivelse

Kvantitativ evaluering af Opgang til Opgang

Studiet anvender et lodtrækningsdesign på familieniveau for at evaluere effekterne af Opgang til Opgang

Forfattere Marianne Simonsen og Lars Skipper

Udgivelsesår 2023

Antal sider 21

Studiet anvender et lodtrækningsdesign på familieniveau for at evaluere effekterne af Opgang til Opgang over en periode på lidt over 3 1⁄2 år. Projektet blev iværksat i Gellerup Parken, og indsatsen forventes at være afsluttet sommeren 2023. Efterfølgende vil familierne blive fulgt på længere sigt med adgang til data fra Danmarks Statistik, hvilket muliggør en endnu mere dybdegående analyse af projektets resultater.