Publikationer

  • Udgivelse

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Undersøgelsen er gennemført i tre kommuner for Rådet for Socialt Udsatte.

Forfattere Vibeke Stockholm Weigelt, Elisabeth Mamsen, Nina Rytter og Jørgen Anker

Udgivelsesår 2016

Antal sider 46

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser. Undersøgelsen er gennemført i tre kommuner. Den tager afsæt i temaerne: værdighed, selvstændighed og inddragelse; relationer til hhv. fagpersoner, familie, venner og netværk; fleksibilitet; sammenhæng og livskvalitet.