Publikationer

  • Udgivelse

Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning

Rapporten formidler forskningsresultater og giver inspiration til brug af digital redskaber i dagtilbud i landets kommuner.

Forfattere Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet

Udgivelsesår 2016

Antal sider 28

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen har sat gang i forskningsprojektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring, der skal skabe ny viden om feltet.

Rapporten formidler forskningsresultater og giver inspiration til brug af digital redskaber i dagtilbud i landets kommuner.

Se også: Forskning I Og Praksisnær Afdækning Af Digitale Redskabers Betydning For Børns Udvikling, Trivsel Og Læring