Aktuelt

NYHED 23.05.2023


Hjælp til hele familien er godt for fremtiden

Når man bor i et udsat boligområde og ikke har været i beskæftigelse længe, kan det være svært at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Men hvad ville der ske, hvis ‘systemet’ begyndte at tænke helt nyt og anderledes for at støtte vejen tilbage? Hvis kommunen skiftede fokus – og i stedet for at tænke snævert om beskæftigelsesindsatsen begyndte at tænke på relationer, helhed og sammenhæng?

Et sådant skift finder sted i den innovative beskæftigelsesindsats med familiefokus – Opgang til Opgang – der afprøves med i alt 62 familier, der består af 97 voksne og 188 børn i Gellerup (Gellerupparken og Toveshøj) i Aarhus Kommune, og som SUS og kommunen har designet sammen.

Her er hele infrastrukturen i den klassiske kommunale beskæftigelsesindsats vendt på hovedet. For familierne i Gellerup betyder det eksempelvis, at den traditionelle sagsbehandlersamtale hos kommunen nu altid foregår med et makkerpar af to faste medarbejdere med vidt forskellige faglige baggrunde. Ofte hjemme hos familien selv eller nede på det lokale kontor i boligområdet, hvor døren til medarbejderne står åben, så man bare kan komme ind, når der er brug for en snak.

Familiens behov er vigtigst

Samtalerne er også anderledes. Fokus er på, hvad familien selv synes, der er brug for støtte til – uanset om det er hjælp til at få den rigtige medicin, komme i gang med fysisk genoptræning, at få startet et bedre samarbejde med børnenes skole, at få foden inden for i den lokale idrætsforening, at få hjælp til at finde job i et lokalt supermarked, at få bedre struktur på hverdagen til gavn for hele familien eller måske bare at komme ud at mødes med andre familier til fællesspisning rundt om hjørnet.

Kernen i indsatsen er tilgangen relationel velfærd, hvor tætte, tillidsfulde relationer og hyppige samtaler og aktiviteter mellem de professionelle og de mennesker, de arbejder med, skaber grundlag for gensidig forståelse og reelle forandringer i familiernes liv. Den opskrift er tilsat elementer af nytænkende beskæftigelsesfaglige tilgange, hvor mere borgerindflydelse og risikovillighed i systemet er fundamentet. Og hvor man tør tænke på tværs af fagsøjler og forvaltningsområder i kommunen, mens man samti- dig skruer op for et styrket fokus på lokale fællesskaber og civilsamfunds- samarbejde. Det betyder, at det ikke kun er familierne i Gellerup, som er med i en radikal forandringsproces – men også kommunen og dens medarbejdere og ledelse. Formålet med at vende alting på hovedet er overordnet at få flere forældre i arbejde og uddannelse og flere unge i familierne på ungdomsuddannelse og i fritidsjob. Men det er også at styrke familiens samlede trivsel.

Både når det handler om at være fysisk sund og mentalt i trivsel, og når det gælder familiernes boligsituation, økonomi, fritidsliv og deltagelse i lokale fællesskaber.

For beskæftigelse og livssituation hænger uløseligt sammen.

»Det var vigtigt, I troede på mig«

Indtil videre har Opgang til Opgang været afprøvet siden 2019. Initiativet bliver fulgt af Aarhus Universitet, som vil evaluere og se på resultaterne, når det slutter senere i 2023. Alt peger dog på, at der er skabt mange positive forandringer for familierne i Gellerup ved at støtte dem på helt nye måder.

Det viser de interviews og forandringsfortællinger, SUS løbende har samlet ind gennem hele perioden.

En enlig mor med tre børn fortæller lidt om, hvad initiativet har gjort for hende og familien:

»De vigtigste forandringer er, at der er kommet meget mere ro og stabilitet omkring familiesituationen. Jeg ved godt, at jeg selv kan det meste. Men når jeg ser tilbage, så har jeg også være meget stresset, har ikke haft overskud, men været presset i forhold til at forsørge mine piger og samtidig arbejde henimod at gøre min uddannelse færdig. Så det har været en stor hjælp, at Opgang til Opgang har kunnet støtte mig. Det har givet rigtig meget ro, tid og overskud. Da jeg kunne starte op på min uddannelse igen på kontanthjælp, kom der orden og ro på min økonomi. Det var og er en meget vigtig ting for mig, så jeg kan være en god mor for mine børn.«

»Det, at I troede på mig, at jeg kunne klare det, og den støtte I gav mig, var meget vigtig. Havde I ikke været der, havde jeg bare fået et ufaglært arbejde, så jeg kunne forsørge mig selv og børnene. Men jeg ville stadig føle usikkerhed omkring økonomien, både fordi jeg kun ville få ufaglært arbejde med minimumsløn, og fordi det ikke ville være fremtidssikret. Jeg ville gå og være bekymret for om jeg ville miste mit job. Min plan var så, at jeg ville færdiggøre uddannelsen, når børnene var blevet voksne og selv kunne tjene deres egne penge. Så der havde været meget lange udsigter – mindst 10 år.«

Foto: Brian Rasmussen for Opgang til Opgang

Artiklen er publiceret i SUS’ årsmagasin 2023.