Aktuelt

NYHED 03.06.2024


Ses vi på Folkemødet 2024?

Involvering af erfaringsbaseret viden. Systemforandringer. Børn, unge og mennesker i udsatte positioner.

Det er nogle af de temaer, SUS arbejder med i det daglige – og også er omdrejningspunkt for de arrangementer og debatter, vi glæder os til at deltage i på årets folkemøde på Bornholm.

Se listen over alle vores arrangementer her (opdateres løbende).

Torsdag 13. juni

Kl. 12.30 – 13.15
”Vil og kan virksomhederne i samarbejde med deres lokale jobcenter øge arbejdsudbuddet ved at rekruttere arbejdskraft fra kanten af samfundet?”
v./Jobcenter Bornholms Virksomhedsservice
Bornholmerhuset

 

Kl. 13:00 – 13:40
”Vi sender systemet til sagsbehandling”
v./Frontløbernetværk for Helhedsorienterede Indsatser, SUS, Komponent
F7 – Kommunernes Telt

 

Fredag 14. juni

Kl. 09:00 – 09:45
”Skab bedre netværk, der bærer, for anbragte børn og unge”
v./KFUM’s Sociale Arbejde, SUS, De Anbragtes Vilkår, LIVSVÆRK, Københavns Kommune, Jysk Børneforsorg/Fredehjem
J45 – Børnesagens Fællesråd

 

Kl. 16:30 – 17:15
”Først når vi nedbryder sektorskel forebygger vi børns afsavn”
v./Børnesagens Fællesråd
J45 – Børnesagens Fællesråd

 

Lørdag 15. juni

Kl. 12:30 – 13:15
”Hvis vi skal skabe mere lighed i sundhed, så skal vi ….”
v./SIND – landsforeningen for psykisk sundhed
K27 – SIND i Værestedet i Vestergade 1-3