Publikationer

  • Udgivelse

Opgang til Opgang

Erfaringer og resultater fra den innovative og helhedsorienterede familie- og beskæftigelsesindsats for sårbare familier i Gellerup i Aarhus Kommune

Forfattere Malene Steiniche Kjær, Christian Tauby-Theill og Mathias Bruhn Lohmann

Udgivelsesår 2023

Antal sider 57

Når man er forælder og ikke har været i beskæftigelse længe, kan det være svært at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Måske har man ovenikøbet dårligt fysisk og mentalt helbred, økonomiske udfordringer eller børn, der mistrives og er fraværende i skolen. Alt det gør det kun endnu sværere.

Men hvad ville der ske, hvis ’systemet’ besluttede sig for at tænke nyt og lytte mere til, hvad famili­ erne i de udsatte boligområder selv ønsker hjælp til for at komme videre? Og hvis kommunen stille­ de et hold af dygtige fagprofessionelle med vidt forskellige erfaringer og kompetencer til rådighed for at følge familiernes forslag og planer?

Sådan et eksperiment er fra 2019-23  blevet gennemført i Aarhus Kommunes beskæftigelses­- og familieindsats Opgang til Opgang i Gellerup. Denne publikation og evalueringsrapport samler op på erfaringerne og resultaterne fra projektet.

Læs også kvantitativ evaluering fra Aarhus Universitet