Aktuelt

NYHED 21.08.2023


Opgang til Opgang viser vejen til velfærd i udsat boligområde

Når man er forælder og ikke har været i beskæftigelse længe, kan det være svært at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Måske har man ovenikøbet dårligt fysisk og mentalt helbred, økonomiske udfordringer eller børn, der mistrives og er fraværende i skolen.

Alt det gør det kun endnu sværere.

Men hvad ville der ske, hvis ’systemet’ besluttede sig for at tænke nyt og lytte mere til, hvad familierne i de udsatte boligområder selv ønsker hjælp til for at komme videre? Og hvis kommunen stille­ de et hold af dygtige fagprofessionelle med vidt forskellige erfaringer og kompetencer til rådighed for at følge familiernes forslag og planer?

Sådan et eksperiment er de seneste år blevet gennemført i Aarhus Kommunes beskæftigelses­- og familieindsats Opgang til Opgang i Gellerup.

Nu er projektperioden afsluttet – med rigtig gode resultater.

SUS – Socialt Udviklingscenter gik for fem år siden sammen med Aarhus Kommune om at designe projektet med Den A.P. Møllerske Støttefond som finansiel partner.

Vi har fulgt indsatsen tæt og bidraget til henholdsvis metodeudviklingen og den kvalitative erfaringsopsamling undervejs.

Nu kan vi gøre status over erfaringer og resultater i samarbejde med Aarhus Universitet, som har lavet en uafhængig kvantitativ evaluering af projektet, der ser på de statistiske og budgetøkonomiske effekter af indsatsen.

Evalueringen viser, at indsatsen har været en stor succes. De positive resultater omfatter både forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, børnenes skolefravær, unges beskæftigelse og familiernes generelle trivsel og sundhed.

Nogle af resultaterne er:

  • 52 procent af forældrene i projektet er i dag kommet i uddannelse eller beskæftigelse, heraf er to ud af tre i fleksjob, mens 21 procent af forældrene er blevet afklaret til førtidspension efter mange år i kontanthjælpssystemet.
  • Børnenes skolefravær er faldet med 25 procent.
  • Unges beskæftigelse i fritidsjob er øget med 66 procent.
  • Familierne oplever, at deres overskud, livskvalitet og tillid til systemet er forbedret.

Eksperimentet viser derfor, hvordan man kan skabe markante sociale forandringer for mennesker i udsatte positioner, hvis man tør tænke og organisere sig på nye måder, fortæller Mathias Bruhn Lohmann, udviklingschef i SUS – Socialt Udviklingscenter:

”Hele indsatsen er baseret på tilgangen om relationel velfærd, hvor medindflydelse og relationer er kernen. Derudover er den også et nybrud i forhold til at organisere sig tværfagligt, som forhåbentlig kan inspirere andre kommuner.”

Du kan læse evalueringsrapporten, Aarhus Universitets kvantitative evaluering og se tre film og en explainer om projektet herunder.

Video: Mød Daniel og Fatima (Opgang til Opgang)
Video: Mød Halima (Opgang til Opgang)
Video: Opgang til Opgang fra et kommunalt perspektiv
Explainer: Kort om Opgang til Opgang