Vores arbejde


Mental sundheds­fremme gennem fore­byggelse og håndtering af problem­skabende adfærd

Albertslund Kommune ønsker at fremme den mentale sundhed og trygheden for medarbejdere, som arbejder med borgere med særlige behov.

SUS gennemfører et procesforløb for MED-udvalget i enheden for voksne med særlige behov samt temadage for ansatte i Bostøtten, Bo-området og myndighedsområdet.

Forløbet skal:

  • Øge trygheden for medarbejderne, når de er på arbejde
  • Øge medarbejdernes kompetencer til kommunikation og konflikthåndtering med borgere med udfordrende adfærd – for at kunne forebygge og håndtere denne adfærd
  • Indføre risikovurdering (grøn, gul, rød) i nogle områder
  • Implementere lokale handleplaner for voldsforebyggelse via MED-udvalgets indsats.
Periode: Maj 2017 - juni 2018
Finansieret af: Albertslund Kommune, Social & Familie - Voksne med særlige behov
SUS' rolle: Procesforløb i MED-udvalget til implementering af lokale handleplaner. Temadage for bostøtter, botilbud og myndighedsområdet. Støtte til at indføre risikovurdering.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk