Aktuelt

NYHED 16.11.2023


Opgang til Opgang får Socialrådgivernes hæderspris

Prisen ’Den Gyldne Socialrådgiver’ går i år til leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus, som SUS har været medskaber af. De bliver hædret for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

Unik, visionær og nytænkende. Sådan beskrives den indsats, som leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus netop har modtaget ’Den Gyldne Socialrådgiver’ for.

Prisen uddeles af Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgiverne får prisen for med ’relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus’ at være frontløbere og ambassadører for en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, hvor silotænkningen og ekspertrollen er byttet ud med faglig nysgerrighed, tillid og et stærkt fokus på tværfaglighed.

Opgang til Opgang er udviklet af Aarhus Kommune i samarbejde med SUS og støttet af Den A. P. Møllerske støttefond.

Aarhus Kommune har efter projektperioden besluttet at videreføre indsatsen i Gellerup og udvide til 2 andre boligområder i Aarhus.

Mere menneske – mindre system

Under overrækkelsen af prisen på socialrådgivernes fagfestival 15. – 16. november sagde Dansk Socialrådgiverforenings næstforkvinde, Ditte Brøndum:

– Selv om målet er at få forældrene rykket tættere på job eller uddannelse, så er det familierne selv, der bestemmer, hvad de vil have hjælp til. Uanset om det handler om bostøtte til bedstemor, fritidsjob til teenageren eller renovering af en lejlighed for at forebygge hjemløshed og håbløs gæld. I har skabt mindre ’system og mere menneske’ ved at have fokus på det, som skaber værdi for det enkelte menneske.

– I den traditionelle beskæftigelsesindsats er det ikke normen at kigge på en families samlede situation, når en borger skal i arbejde, men i ’Opgang til Opgang’ er medarbejderne hentet på tværs af fem forskellige forvaltninger, som er er samlet i én enhed og under én leder – altså Pernille Randrup-Thomsen, som også er uddannet socialrådgiver. Det betyder, at familierne, som normalt er i kontakt med mange forvaltninger, har én kontakt og én indgang til kommunen, uanset hvad de ønsker at samarbejde om.

Fagligt fyrtårn

Pernille Randrup-Thomsen – der under prisuddelingen blev beskrevet som et fagligt fyrtårn – og hele teamets arbejde bliver også bakket op af en evaluering, som blandt andet viser, at børn og unges skolefravær er faldet med 25 procent, at unges beskæftigelse er steget med 66 procent.

Derudover er sandsynligheden for, at borgerne kommer på førtidspension sænket, og sandsynligheden for, at de bliver visiteret til fleksjob, er øget.

Samtidig er der sket en reduktion i udgiftsniveauet på cirka 250.000 kroner pr. familie.

Rollemodel i EU-projekt

De gode resultateter har medvirket til, at ’Opgang til Opgang’ ikke længere er et tidsafgrænset projekt, men fortsætter – både i Gellerup, men efter planen også i andre udsatte boligområder i Aarhus.

Derudover er Opgang til Opgang valgt som ’rollemodel’ i EU-projektet CITICESS, hvor viden og erfaringer fra Opgang til Opgang skal inspirere i syv europæiske byer.

Viser vejen frem

Opgang til Opgang begyndte i 2019 som et eksperiment i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og SUS, hvor begreber som Relationel velfærd og Job First står i centrum.

Ambitionen var at hjælpe de mest sårbare voksne i boligområdet i beskæftigelse og samtidig skabe trivsel og markante sociale og sundhedsmæssige forandringer i familiernes liv.

Kernen i indsatsen har været tværfagligt samarbejde – og at lade borgerne selv bestemmer, hvad de gerne vil have hjælp til.

Derfor er Opgang til Opgang også et eksperiment, der viser vejen frem til, hvordan man på samme tid kan skabe effektive og helhedsorienterede kommunale beskæftigelsesindsatser for de mest sårbare familier – og hvordan danske kommuner kan tilbyde mere faglig arbejdsglæde og fastholde fx socialrådgivere, mener Mathias Bruhn Lohmann, udviklingschef i SUS.

Han har designet, fulgt og evalueret Opgang til Opgang sammen med Aarhus Universitet.

– Der er ingen tvivl om, at denne organisering giver helt andre muligheder for at udøve det socialfaglige arbejde, som mange frontmedarbejdere på feltet er drevet af og har uddannet sig til, siger han.

Om prisen

’Den Gyldne Socialrådgiver’ blev uddelt på Dansk Socialrådgiverforenings fagfestival Socialrådgiverdage 16. november på Hotel Nyborg Strand.

Med prisen følger – ud over æren og en statuette – 15.000 kroner.

Læs evalueringen af projektet

Mød prismodtagerne

Læs mere om Opgang til Opgang