Vores arbejde


Vold som Udtryksform – forebygger konflikter og vold og skaber mere trivsel

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere, patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge, håndtere og lære af de voldsomme episoder i sociale tilbud, plejecentre, skoler, jobcentre og andre steder, hvor mennesker mødes.

Det har vi fokus på i det landsdækkende program Vold som Udtryksform. Vi arbejder med et dobbelt perspektiv, hvor det både handler om at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og om at skabe gode forhold og øget trivsel for borgere og pårørende.

Vold som Udtryksform

  • Formidler viden om voldsforebyggelse fra forskning og praksis – via publikationer, film, læringsspil, web, sociale medier, webinarer, temadage og konferencer
  • Udvikler metoder og redskaber til at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder – sammen med praktikere og eksperter
  • Understøtter og inspirerer arbejdspladser på velfærdsområderne til at igangsætte, kvalificere og vedligeholde indsatser i det voldsforebyggende arbejde.
  • Rådgiver og vejleder organisationer, kommuner, styrelser, arbejdspladser og undervisere m.fl.

Vold som Udtryksform har eksisteret siden 1992 som et projekt under SUS.

I 2021 indgik et bredt flertal af partier i Folketinget aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Her er der afsat midler til, at Vold som Udtryksform kan fortsætte sit virke i perioden 2022-2025.

Mere om Vold som Udtryksform

Se programmets site

Se programmets site

På www.voldsomudtryksform.dk kan du finde redskaber, artikler, film, podcasts og andet, du kan bruge gratis, hvis du vil forebygge og håndere voldsomme episoder. Du kan også abonnere på vores nyhedsbrev.

Gå til site
Læringsspil til ældreplejen

Læringsspil til ældreplejen

Nyt læringsspil giver en hjælpende hånd til både at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Spillet består af 6 cases, hvor du kan øve dig i forskellige situationer.

Se spillet
Casefilm til forebyggelse

Casefilm til forebyggelse

Nikoline bliver indlagt på et psykiatrisk afsnit for første gang, og hun er utryg. Brug casefilmen til dialog om voldsomme episoder eller se programmets øvrige casefilm.

Se casefilm

Læs seneste publikationer fra Vold som Udtryksform

Periode: 2022-2025
Finansieret af: Beskæftigelsesministeriet
Samarbejdspartner: Arbejdspladser, organisationer, kommuner og regioner i hele landet
SUS' rolle: Projektledelse, sekretariat, udviklingsaktiviteter, formidling, rådgivning og vejledning.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk