Publikationer

  • Udgivelse

Konflikter og vold – en faglig udfordring

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og håndtere volden og lære af de voldsomme episoder? Opdateret udgave af håndbogen.

Forfattere Bjarne Møller, Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Pedersen (red.)

Udgivelsesår 2022

Antal sider 200

Pris 200.00kr.

595 på lager

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og håndtere volden og lære af de voldsomme episoder? Det skriver fagfolk fra forskning og praksis om i bogen her.

Bogen henvender sig til studerende og elever, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere – alle der ønsker at gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold på arbejdspladsen.

3. reviderede udgave, maj 2022.

25 % rabat ved køb af 10 eksemplarer og derover. Kontakt venligst ktc@sus.dk

Indhold

Når vold er en faglig udfording

Kapitel 1
Vold og trusler på arbejdspladsen
Af Annie Høgh, professor, ph.d. og Maj Fosgrau Byrgesen, videnskabelig assistent, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
– Arbejdspladseksempel
Botilbuddet Fogedvænget: Bamse og Kylling får Victor til at sove
uden ballade

Kapitel 2
Vold på arbejdet – set i et samfundsmæssigt perspektiv
Af Peter Berliner, professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
– Arbejdspladseksempel
Forsorgshjemmet Saxenhøj: Faglighed fremfor farlighed

Kapitel 3
Low Arousal som metode til at håndtere voldsom adfærd
Af Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog
– Arbejdspladseksempel
Botilbuddet Tuesten Huse: Det er vigtigt at lære af konflikterne

Kapitel 4
Professionel konflikthåndtering
Af Nethe Plenge, konfliktmægler og forfatter
– Arbejdspladseksempel
Borgercenter Voksne: Indretningen kan forebygge konflikter

Kapitel 5
Selvbestemmelse og magt – regler og gråzoner
Af Susanne B Holm, jurist og underviser
– Arbejdspladseksempel
Psykiatrisk afdeling i Aabenraa: En blid arm i stedet for et stramt bælte

Kapitel 6
Indsatser og metoder til voldsforebyggelse
Af Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent, og Bjarne Møller, chefkonsulent, Vold som Udtryksform

APV – kortlægning af arbejdsmiljøet
Borgerinddragelse i voldsforebyggelse
Defusing og debriefing
Faglige tilgange og metoder
Fysiske metoder til at undvige, frigøre og fastholde
Fysiske rammer og indretning
Handleplan for den voldsforebyggende indsats
Kollegial psykisk førstehjælp
Konflikthåndtering
Kriseplan
Nye medarbejdere på arbejdspladsen
Organisering af arbejdet
Registrering, analyse og anmeldelse af vold
Retningslinjer for forebyggelse af vold
Risikovurdering
Social kapital
Supervision
– Arbejdspladseksempel
Fuglsangsø Centret: Film afslører, hvorfor Henning slog personalet

Kapitel 7
Arbejdsmiljøsystemet
Af Karen Pedersen, kommunikationskonsulent, Vold som Udtryksform

Mere viden
Links, lovstof, litteratur, film, podcast og materialer