Vores arbejde


Videreførelse af hjemmesiden udsattegrønlændere.dk

Som led i satspuljeaftalen for 2017-20 er der afsat midler til at fortsætte og udbrede ”Strategien for udsatte grønlændere i Danmark (2013-2016)”.

Formålet er at fastholde udviklingen på området i de fem kommuner, der hidtil har indgået i strategien, samt udbrede viden og erfaringer til flere kommuner og private organisationer. Som en del af dette initiativ skal hjemmesiden www.udsattegroenlaendere.dk udvikles og videreføres.

Hjemmesiden skal formidle opdateret og aktuelt bedste viden om
– socialt udsatte grønlændere generelt
– landsdækkende tilbud og støtte til udsatte grønlændere
– virksomme metoder til målgruppen.

Den indsamlede viden skal formidles på en lettilgængelig måde til fagprofessionelle i Danmark, der arbejder med indsatser til målgruppen.

Periode: 2019-2020.
Finansieret af: Socialstyrelsen.
SUS' rolle: Analyse af virksomme metoder, formidling til fagpersoner på www.udsattegroenlaendre.dk

Vores folk på projektet

Projektleder
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk