Vores arbejde


Tidlig indsats til udsatte børn og unge

Socialstyrelsen har sat gang i et kommunalt partnerskabsprojekt om forebyggelse ’hele vejen rundt’ for udsatte børn og unge. SUS understøtter kommunernes arbejde i projektperioden.

Socialstyrelsen har inviteret 22 kommuner – 3 partnerskabskommuner og 19 referencekommuner – med i et projekt om forebyggelse ’hele vejen rundt’, på tværs af sagsbehandlingen, kommunens tilbud til udsatte børn og unge og den tidlige indsats på almenområdet. Samtidig skal børn, unge og deres familier opleve en endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system, i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv.

Bygger bro til almenområdet

Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet. Der er fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

SUS og Implement Consulting Group tilrettelægger og faciliterer aktiviteter, der understøtter referencekommunernes arbejde med at omlægge den forebyggende indsats.

Periode: 2015-2017.
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: 19 referencekommuner
SUS' rolle: Modenhedsanalyser, strategiworkshops og -opfølgning, udviklingsdage, tværgående seminarer.

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk