Vores arbejde


Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Sammen med fem byer har SUS udviklet en samarbejdsmodel, der skal sikre en mere koordineret og helhedsorienteret indsats for udsatte grønlændere.

Der bor knap 15.000 grønlændere i Danmark. Mange af dem klarer sig godt, men en relativt stor gruppe har sociale problemer. Ofte er der tale om komplekse problemer, som fx arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug. Det gør det særligt nødvendigt, at de professionelle og andre aktører koordinerer indsatsen på tværs af fagligheder og sektorer.

Som led i Socialstyrelsens strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark (2013-16) har landets fem største byer i samarbejde med SUS udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel. Modellen skal sikre bedre samarbejde og koordination på tværs af offentlige og frivillige/private tilbud til socialt udsatte grønlandske borgere i Danmark.

Vi har også udviklet og indsamlet materialet til Socialstyrelsens emneside om socialt udsatte grønlændere.

Nedenfor har vi samlet relevante links, og filmen Udsatte Grønlændere – Juliane og sagsbehandleren – videndeling på tværs af faggrupper.

Periode: 2013-2016
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Fem byer: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.
SUS' rolle: Udvikling og afprøvning af samarbejdsmodel, indhold til Socialstyrelsens emneside om socialt udsatte grønlændere.

Vores folk på projektet

Projektleder
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk