Vores arbejde


Processtøtte til netværkssamråd

SUS samarbejder med Socialstyrelsen om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværksamråd.

Når et barn eller ung er kriminalitetstruet, skal kommunen tilbyde et netværksråd. Det sker ved at inddrage forældrene, relevante fagpersoner og personer fra det private netværk i hjælp og støtte til børnene og de unge.

SUS samarbejder med Socialstyrelsen om støtte til kommunernes implementering af netværkssamråd. Vi har tilrettelagt et forløb med processtøtte til kommuner. Forløbet understøtter, at allerede eksisterende viden og redskaber kommer i brug, bidrager til kompetenceudvikling hos medarbejderne og til kapacitetsopbygning af de relevante kommunale enheder i forhold til at holde netværkssamråd.

Der er særligt fokus på:

  • Metoder til at inddrage de unge og deres netværk
  • Mødeledelse
  • Konstruktivt tværfagligt samarbejde i netværkssamråd
Periode: 2015-2016
Finansieret af: Socialstyrelsen.
SUS' rolle: Processtøtte til kommuner.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk