Vores arbejde


Nye metoder til frivillige fællesskaber for udsatte ulykkesramte

Ulykkespatientforeningen har med støtte fra VELUX FONDEN udviklet et projekt, der skal invitere flere frivillige ind i Ulykkespatientforeningens kredsarbejde.

Initiativet har to formål: Foreningen ønsker at blive langt bedre til at inkludere medlemmer i det frivillige fællesskab, også medlemmer, der umiddelbart ikke ser sig selv som frivillige, og som kan bekymre sig om, hvorvidt de har ressourcer nok til at være med. Samtidig ønsker foreningen at inspirere og støtte de ofte overbebyrdede kredsbestyrelser til at invitere flere frivillige ind i opgaverne.

For at det kan lykkes, må der et nyt blik på frivilligopgaverne. Opgaver må splittes op i mindre dele, og kredsbestyrelserne skal finde nye måder at rekruttere frivillige på. Ulykkespatientforeningen samarbejder med konsulentvirksomheden IngerFair om udvikling af nye ’værktøjer’ til kredsbestyrelserne.

Periode: Oktober 2018 - juni 2021
Finansieret af: VELUX FONDEN
SUS' rolle: Evalueringsdesign med udgangspunkt i projektets forandringsteori. Facilitering af indikatorworkshop og læringsworkshop med projektjustering. Fokusgruppeinterview. Udarbejdelse af evalueringsnotat.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk