Vores arbejde


Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd

Projektet vil udvide kendskabet til, hvordan mentorer og støttekontaktpersoner kan skabe bedre trivsel for børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder og understøtte at de gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse.

Der er i dag en lang række forskelige støttekontaktperson– og mentorordninger til unge med sociale udfordringer og funktionsnedsættelser. Ordningerne er forankret i meget forskellige regier. Disse indsatser er en hjørnesten i indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, når de fungerer godt. Der mangler imidlertid et samlet overblik over, hvilke elementer i en mentor- eller støttekontaktpersonordning, der er de mest virkningsfulde til hvilke målgrupper.

Model for mentor- og støtteperson-indsatser
Projektet skal gøre det muligt at pege på virkningsfulde elementer, der er værd at udbrede til landets kommuner i forhold til unge (12 – 23 år) med uadreagerende adfærd. Unge, som har behov for støtte og stabil kontakt i hverdagen. Vi samler viden ind fra en række kommuner, litteraturen og organisationer, der har erfaringer i mentorordninger.

På den baggrund udvikler vi en velbeskrevet model for virkningsfulde mentor- og støttekontaktpersonordninger til unge med ADHD eller lignende vanskeligheder. Modellen testes i fire kommuner.

Periode: August 2016 - december 2017
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Implement Consulting Group, Faaborg-Midtfyn, Næstved, Oddsherred og Aarhus Kommuner.
SUS' rolle: Udvikling af model for virkningsfulde støttekontaktperson- og mentorordninger og en national konference som afslutning på projektet.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk