Vores arbejde


Kofoeds Æblemosteri

Kofoeds Skole har lagt vægt på at udvikle sig fra en institution til storbylandsby. Som led i denne udvikling indgik Kofoeds Skole et partnerskab med Foreningen Frugtplukkerne om at etablere et æblemosteri, som et af skolens socialøkonomiske tiltag. Ambitionen er, at de nye socialøkonomiske værksteder skal skærpe Kofoeds Skoles sociale arbejde og fungere som mødested for lokalbeboere og udsatte borgere.

Herudover giver det eleverne bedre muligheder for at indgå i meningsfulde aktiviteter og tilegne sig relevante og brugbare kompetencer. Der er stor værdi for eleverne på Kofoeds Skole at indgå i mosteriet. Det medvirker til at føle sig som del af et fællesskab og skaber stor stolthed over at være med at producere et kvalitetsprodukt.

Læs erfaringsopsamling fra projektet

Periode: 2017 - 2020
Finansieret af: Tuborgfondet
SUS' rolle: Processtøtte. Evaluering på basis af interviews og læringsworkshop. Udarbejdelse af metodebeskrivelse, så Mosteriets erfaringer kan anvendes af andre aktører.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk