Vores arbejde


Kofoeds Æblemosteri

Kofoeds Skole har lagt vægt på at udvikle sig fra en institution til storbylandsby. Som led i denne udvikling indgik Kofoeds Skole et partnerskab med Foreningen Frugtplukkerne om at etablere et æblemosteri, som et af skolens socialøkonomiske tiltag. Ambitionen er, at de nye socialøkonomiske værksteder skal skærpe Kofoeds Skoles sociale arbejde og fungere som mødested for lokalbeboere og udsatte borgere.

Herudover giver det eleverne bedre muligheder for at indgå i meningsfulde aktiviteter og tilegne sig relevante og brugbare kompetencer. Der er stor værdi for eleverne på Kofoeds Skole at indgå i mosteriet. Det medvirker til at føle sig som del af et fællesskab og skaber stor stolthed over at være med at producere et kvalitetsprodukt.

Læs erfaringsopsamling fra projektet

Periode: 2017 - 2020
Finansieret af: Tuborgfondet
SUS' rolle: Processtøtte. Evaluering på basis af interviews og læringsworkshop. Udarbejdelse af metodebeskrivelse, så Mosteriets erfaringer kan anvendes af andre aktører.