Vores arbejde


Fra fængsel til frihed: Netværks­­rådslagning sætter familien i spil

Fra fængsel til frihed skal være med til at brede de gode erfaringer med netværksrådslagning længere ud. Tre fængsler vil gøre netværksrådslagning til et fast tilbud, og erfaringerne skal dokumenteres.

Når indsattes netværk kommer mere i spil, giver det bedre afsoninger og løsladelser. Og det kan være med til at mindske risikoen for, at løsladte vender tilbage til det kriminelle miljø og begår ny kriminalitet. Det er nogle af erfaringerne fra et tidligere pilotprojekt (2008-10) om netværksrådslagning Fra indsat til udsat, som SUS har gennemført.

Fra fængsel til frihed uddanner medarbejdere i Café Exit som samordnere, der skal stå for at gennemføre netværksrådslagningerne i de tre fængsler. Projektet samarbejder desuden tæt med fængselspersonale, Kriminalforsorgen og de kommuner, de indsatte løslades til.

Periode: Januar 2015 - december 2017.
Finansieret af: Den A.P. Møllerske Støttefond.
Samarbejdspartner: Café Exit, Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet i Nyborg.
SUS' rolle: Projektledelse, processtøtte, dokumentation og evaluering.