Vores arbejde


En sammenhængende indsats for børn i Lejre Kommune

Udvikling og implementering af samarbejdsmodel for et sammenhængende børneområde i Lejre Kommune.

Hvordan opdager man, at der er brug for at være bekymret for et barns trivsel? Hvordan handler man på det, hurtigt, relevant og på tværs af enheder?

Lejre Kommune har – som en del af deres udviklingsstrategi ’Vores Sted’ – ønsket at styrke en sammenhængende indsats for kommunens børn.

SUS har derfor hjulpet med kommunen med at kortlægge den eksisterende praksis på tværs af almen- og specialområdet, for at opspore og reagere på mistrivsel samt afdække drømme og forbedringsbehov i samspillet.

I forlængelse af undersøgelsen er der udviklet en samarbejdsmodel, som omfatter en elektronisk dialogplatform, en tværgående mødestruktur og en distriktsorganisering i tværfaglige teams.

SUS understøtter implementeringen for på den måde at bidrage til styrket faglig kvalitet og tværfagligt samspil i den tidlige, sammenhængende indsats.

Periode: April 2017 - juni 2019
Finansieret af: Lejre Kommune
SUS' rolle: Kortlægning af eksisterende praksis på tværs af skole, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Udvikling af samarbejdsmodel. Processtøtte i implementering.
Involvering