Vores arbejde


Det dobbelte blik – at se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

SUS har bidraget til at udvikle koncepter for uddannelse og udvikling, der kan udbrede tankesættet bag ‘det dobbelte blik’ på børn og unge i udsatte positioner.

Et forskerteam fra RUC har i et 5-årigt forskningsprojekt sat fokus på, at børn og unge i udsatte positioner har ressourcer og styrker netop i kraft af deres ’særlighed’, som ofte overses. Projektet “Det dobbelte blik” byggede videre på den viden og handlede om at udbrede mindsettet om ‘det særlige som ressource’.

Projektet havde til formål:

  • At udvikle undervisning og udviklingsforløb, som er attraktive for kommuner, og som skaber reel forandring i praksis.
  • At sikre, at kommunerne i fremtiden har løbende adgang til disse forløb, ved at forankre dem i en uddannelseskontekst.

SUS understøttede processen med at udvikle uddannelses- og udviklingsforløb, som kunne bidrage til at omsætte ’det dobbelte blik’ til en styrket kommunal praksis. Som en del af det evaluerede vi de udviklede forløb med fokus på, om de skabte forandring.

Periode: Juni 2018 - juni 2020.
Finansieret af: Det Obelske Familiefond.
Samarbejdspartner: Forskergruppen omkring 'Det dobbelte blik' på RUC, Professionshøjskolen Absalon, to kommuner.
SUS' rolle: Processtøtte til uddannelses- og udviklingsforløb, evaluering.