Vores arbejde


Det dobbelte blik – at se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

SUS har bidraget til at udvikle koncepter for uddannelse og udvikling, der kan udbrede tankesættet bag ‘det dobbelte blik’ på børn og unge i udsatte positioner.

Et forskerteam fra RUC har i et 5-årigt forskningsprojekt sat fokus på, at børn og unge i udsatte positioner har ressourcer og styrker netop i kraft af deres ’særlighed’, som ofte overses. Projektet “Det dobbelte blik” byggede videre på den viden og handlede om at udbrede mindsettet om ‘det særlige som ressource’.

Projektet havde til formål:

  • At udvikle undervisning og udviklingsforløb, som er attraktive for kommuner, og som skaber reel forandring i praksis.
  • At sikre, at kommunerne i fremtiden har løbende adgang til disse forløb, ved at forankre dem i en uddannelseskontekst.

SUS understøttede processen med at udvikle uddannelses- og udviklingsforløb, som kunne bidrage til at omsætte ’det dobbelte blik’ til en styrket kommunal praksis. Som en del af det evaluerede vi de udviklede forløb med fokus på, om de skabte forandring.

Periode: Juni 2018 - juni 2020.
Finansieret af: Det Obelske Familiefond.
Samarbejdspartner: Forskergruppen omkring 'Det dobbelte blik' på RUC, Professionshøjskolen Absalon, to kommuner.
SUS' rolle: Processtøtte til uddannelses- og udviklingsforløb, evaluering.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk