Vores arbejde


Del din passion – magiske møder mellem ældre og udsatte unge

En række ildsjæle i Odsherred og Odsherred Kommune udvikler og afprøver i samarbejde med SUS en model for at skabe ’magiske møder’ mellem ressourcestærke ældre og udsatte unge. Omdrejningspunktet er at mødes om en fælles interesse og der igennem skabe veje til nye fællesskaber for unge, der ellers lever ’på kanten’.

Styrker social bæredygtighed

Projektet samler mennesker over 60, som har lyst til at invitere unge med ind i det, de er optagede af og engageret i. For på den måde at give udsatte unge adgang til nye interesser, fællesskaber og muligheder. Gennem de interesser de allerede dyrker, kan ældre være med til at løfte et socialt ansvar og styrke den sociale bæredygtighed i deres lokalområde. Der skabes relationer med mening og værdi for begge parter. Det magiske møde på tværs af alder – bundet sammen af en fælles interesse – kan gøre en positiv forskel i de unges liv.

En trædesten til noget andet

Projektet udnytter den særlige demografiske sammensætning, der gør sig gældende i Odsherred, som har mange ressourcestærke 60+, og mange unge med sociale udfordringer. Fælles for disse unge er, at de mangler voksne at tale med, læne sig op af og få inspiration fra. Og de mangler oplevelsen af at lykkes, have drømme og modet til at gå efter dem.

At mødes med et erfarent menneske med tid og overskud – over en fælles interesse – kan gøre en forskel i den rigtige retning. Det kan give de unge en trædesten til at gøre noget andet end det, de ellers kender til, opdage eller udvikle nye talenter og interesser. Og i sidste ende opdage og udnytte nye livsmuligheder.

Læs publikation fra projektet

Periode: 2017-2019
Finansieret af: VELUX FONDEN
Samarbejdspartner: Odsherred Skytteforening, Odsherred Lokalradio, Det frivillige mentorkors, 'Gamle Scene' på Odsherred teater, Ældrerådet, Odsherreds Ildsjæle, Odsherred Kommune
SUS' rolle: Processtøtte i udviklingsfasen, evaluering, metodebeskrivelse

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk