Vores arbejde


Cykling uden alder

Cykling uden alder er på en vigtig mission: at give ældre ret til vind i håret. Derfor sørger hundredvis af frivillige piloter for, at de ældre på landets plejecentre kommer ud i rickshaws og mærker den friske luft. På den måde styrker de fællesskabet mellem institution og civilsamfund og mellem generationerne.

SUS afdeling Social+ har været særligt involveret i den organisatoriske konsolidering af Cykling uden Alder og udviklingen af en bæredygtig forankrings- og udbredelsesindsats.

Social innovation