Vores arbejde


Baby i Familien – evaluering

Bedre tværfaglig indsats for familier i sårbare situationer i Ringsted Kommune.

SUS har hjulpet Ringsted Kommune med evaluering og læring af satspuljeprojektet ”Baby i familien- fra svang til gang”. Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og forankret i den kommunale sundhedspleje. Projektet var rettet mod opsporing og nyudviklede indsatser til sårbare familier, fra graviditet til barnet er 18 måneder. Indsatsen gik på tværs af sundhedspleje, psykolog- og socialfaglige indsatser.

Evalueringen havde fokus på familiernes opfattelse af værdien af yderligere støtte og de tværfaglige perspektiver samt forskellige fagmedarbejderes opfattelser af effekten af de nye modeller til opsporing og indsats effekt.

Periode: 2020
Finansieret af: Ringsted Kommune
SUS' rolle: En række kvalitative interviews og samlet rapport