Vores arbejde


Baby i Familien – evaluering

Bedre tværfaglig indsats for familier i sårbare situationer i Ringsted Kommune.

SUS har hjulpet Ringsted Kommune med evaluering og læring af satspuljeprojektet ”Baby i familien- fra svang til gang”. Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og forankret i den kommunale sundhedspleje. Projektet var rettet mod opsporing og nyudviklede indsatser til sårbare familier, fra graviditet til barnet er 18 måneder. Indsatsen gik på tværs af sundhedspleje, psykolog- og socialfaglige indsatser.

Evalueringen havde fokus på familiernes opfattelse af værdien af yderligere støtte og de tværfaglige perspektiver samt forskellige fagmedarbejderes opfattelser af effekten af de nye modeller til opsporing og indsats effekt.

Periode: 2020
Finansieret af: Ringsted Kommune
SUS' rolle: En række kvalitative interviews og samlet rapport

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk