Publikationer

  • Udgivelse

Virksomme ingredienser i ungeindsatser (mini-bog)

I denne mini-bog fra partnerskabet En Vej Til Alle præsenterer vi 14 lovende indsatser på ungeområdet i Danmark

Forfattere Dorte Bukdahl, Ellen Sønderris Pedersen, Anna Mollerup, Robin Vickery og Mathias Hulgaard Kristensen

Udgivelsesår 2023

Antal sider 32

Der er brug for at nytænke velfærdssamfundets rammer til unge. Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse og er samtidigt uden job.

I denne mini-bog fra partnerskabet En Vej Til Alle præsenterer vi 14 lovende indsatser på ungeområdet i Danmark, som arbejder med dette problem, og som har hjulpet unge med at finde en vej, som bringer dem tættere på uddannelse og job, og som de unge selv oplever virkningsfuld.

Publikationen er en redigeret mini-udgave af ”Virkningsfulde ingredienser i ungeindsatser”, som En Vej til Alle udgav i juni 2022.