Publikationer

  • Udgivelse

Vidensbilag til Reformkommissionen: Analyse af virksomme ingredienser i ungeindsatser

Vidensbilag fra partnerskabet “En Vej Til Alle”s indspil til Reformkommissionen. Vidensbilaget er en analyse af virksomme ingredienser i ungeindsatser.

Forfattere Copenhagen Dome

Udgivelsesår 2022

I juni 2022 har partnerskabet “En vej til alle” overrakt et indspil til Reformkommissionen med inspiration til kommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi tackler det komplekse problem, at knap 50.000 unge står udenfor job og uddannelse i Danmark.

Indspillet tager afsæt i unges erfaringer og bud på løsninger, samt hvilke virkningsfulde ingredienser, der bør bringes i spil på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige system, hvis vi skal lykkes.

Dette er et vidensbilag til indspillet med en analyse af virksomme ingredienser i ungeindsatser.