Publikationer

  • Udgivelse

Vidensbilag til Reformkommissionen: Analyse af temaer i ungefortællinger

Vidensbilag fra partnerskabet “En Vej Til Alle”s indspil til Reformkommissionen. Vidensbilaget er en analyse af temaerne i 49 unge erfaringseksperters fortællinger om udfordringer og barrierer på vejen gennem grundskole og ungdomsuddannelse.

Forfattere Anna Helene Mollerup, Sussi Maack og Simon Hjortnæs Haugegaard

Udgivelsesår 2022

Antal sider 35

I juni 2022 har partnerskabet “En vej til alle” overrakt et indspil til Reformkommissionen med inspiration til kommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi tackler det komplekse problem, at knap 50.000 unge står udenfor job og uddannelse i Danmark.

Indspillet tager afsæt i unges erfaringer og bud på løsninger, samt hvilke virkningsfulde ingredienser, der bør bringes i spil på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige system, hvis vi skal lykkes.

Dette er et vidensbilag til indspillet med en analyse af temaer på tværs af fortællinger fra 49 unge erfaringseksperter om udfordringer og barrierer på vejen gennem grundskole og ungdomsuddannelse.