Publikationer

  • Udgivelse

En vej til alle – policy paper

De vigtigste pointer fra partnerskabet En Vej Til Alles indspil til Reformkommissionen. En Vej Til Alle er nu også en koalition, som samler nøgleaktører på tværs af sektorer for at skabe en vej for alle unge.

Forfattere En vej til alle

Udgivelsesår 2022

Antal sider 6

Som samfund kan vi ikke leve med, at knap 50.000 unge konstant står uden for. Vi har en fælles opgave i at skabe en vej til alle: Veje til fællesskaber, uddannelse og job for alle unge — uanset baggrund og vilkår. Ingen kan løse dette komplekse problem alene.

Derfor har vi taget initiativ til koalitionen En Vej til Alle, som samler nøgleaktører på tværs af sektorer.Vi kender ikke alle svarene. Men vi deler ambitionen om, at vi skal skabe en vej for alle unge. Dette policypaper peger på den videre vej frem – som partnerskabet En Vej Til Alle ser den.

Du kunne også være interesseret i...