Publikationer

  • Udgivelse

Et samfund med uforløst potentiale

Partnerskabet “En Vej Til Alle”s indspil til Reformkommissionen.

 

Forfattere En vej til alle

Udgivelsesår 2022

Antal sider 40

Det danske uddannelsessystem er en succeshistorie. Aldrig har så mange unge taget en ungdomsuddannelse. Aldrig har så mange taget en videregående uddannelse.

Ungdomsarbejdsløsheden er rekordlav – både historisk og i international
sammenligning.

Men der en bagside af historien. Det er historien om et samfund, der trods velstand, politiske målsætninger og årtiers reformer ikke lykkes med at indfri ambitionen om at give alle børn og unge mulighed for at få en uddannelse og finde deres vej til arbejdsmarkedet. Det er historien om et uddannelsessystem, der sine mange kvaliteter til trods, producerer og forstærker marginalisering, mistrivsel og udsathed, og ikke lykkes med at skabe de rigtige rammer for læring og udvikling hos en stor gruppe børn og unge. Resultatet kan vi aflæse i statistikken, der fortæller, at knap 50.000 unge i alderen 15-24 år står uden job og ikke er undervejs eller færdige med uddannelse. Sådan har det været i årtier. Tusindvis af unge får aldrig forløst deres potentiale, men kobles langsomt af samfundets fællesskaber. Det har enorme konsekvenser – både for den enkelte unge og for vores samfund

Med dette indspil ønsker partnerskabet “En Vej Til Alle” at inspirere Reformkommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi kan begynde at arbejde med grundlæggende forandringer af systemet. Grundlaget for indspillet er erfaringer og perspektiver fra unge erfaringseksperter, der selv har kæmpet med at finde vej til uddannelse, job og fællesskaber, viden om virksomme ingredienser i nytænkende ungeindsatser og ideer og perspektiver fra mere end 40 ledere og organisationer på tværs af samfundet.

Bilag 1: Temaer på tværs
Bilag 2: Ungefortællinger
Bilag 3: Analyse af virksomme ungeindsatser

 

“En vej til alle” består af: Akademiet for Social Innovation, Modstrøm, foreningen for unge på og omkring Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, Bikubenfonden, Mobilize Strategy Consulting, Tuborgfondet og SUS – Socialt Udviklingscenter