Publikationer

  • Udgivelse

Veje til deltagelse for borgere i sociale udsatte positioner – Et litteraturstudie om de teoretiske diskussioner på feltet

Litteraturstudiet indkredser syv principper, som er vigtige at forholde sig til for aktører, der søger at involvere borgere med begrænsede erfaringer med at indgå i demokratiske processer.

Forfattere Simon Hjortnæs Haugegaard, Freja Kirk og Jørgen Anker

Udgivelsesår 2021

Antal sider 49

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et litteraturstudie og et casekatalog. Publikationerne har til formål at inspirere og danne vidensgrundlag for aktører, der arbejder for at skabe bedre adgang til indflydelse for borgere i socialt udsatte positioner.

Litteraturstudiet indkredser med afsæt i den dansksprogede litteratur på området syv principper, som er vigtige at forholde sig til for aktører, der søger at involvere borgere, som ofte har begrænsede erfaringer med at indgå i demokratiske processer, og som befinder sig i en position, hvor de af forskellige grunde kan have vanskeligt ved at blive hørt.

Download litteraturstudiet som pdf