Publikationer

  • Udgivelse

Anbragte unge og lystlæsning

Rapporten præsenterer en kvalitativ undersøgelse af brugen af, adgangen til og betydningen af bøger for anbragte unges trivsel og uddannelsesmuligheder.

Forfattere Elisabeth Mamsen og Simon Hjortnæs Haugegaard

Udgivelsesår 2021

Antal sider 30

Rapporten præsenterer en kvalitativ undersøgelse af brugen af, adgangen til og betydningen af bøger for anbragte unges trivsel og uddannelsesmuligheder.

Undersøgelsen er udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS for Egmont Fonden.

Download rapporten som pdf